Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Pravila in postopki na doktorskem študiju
Arhiv pravil na doktorskem študiju


Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljal od 14 .10. 2017 do 8. 6. 2019

Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012  

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (veljal od študijskega leta 2017/2018 do 18. 12. 2018)

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso.