Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

  • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenem s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju in
  • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
    • objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo
    • nagrade in priznanja
    • strokovna specializacija
    • in drugo.

Način točkovanja določi Programski svet. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.