Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z Merili za akreditacijo študijskih programov, priznavala pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča Programski svet oziroma pooblaščeni koordinator znanstvenega področja.

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:

  • strokovna specializacija
  • druga diploma visokošolskega zavoda
  • dosedanje znanstveno raziskovalno delo
  • objavljena znanstvena dela
  • strokovna izpopolnjevanja
  • ustrezne delovne izkušnje