Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Razpis za vpis v program Biomedicina v študijskem letu 2023/2024

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM BIOMEDICINA 2023/2024

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kandidati za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina najkasneje do vključno  28. julija 2023.  izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ. 

NOVO Drugi prijavni rok za prijavo bo odprt od 1. do 7. septembra 2023.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Opisi posameznih znanstvenih področij so dostopni tukaj.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (overjena ali navadna kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (overjena ali navadna kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)
3. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)
4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.)
5. Seznam Prilog (Obrazec)

 Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Bibliografija (Bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov)
2. Študentske nagrade in priznanja (Dokazilo o avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi, npr: Prešernova nagrada na UL, Prešernova nagrada na fakulteti, Prešernovo priznanje, Krkina nagrada)
3. Nagrade na mednarodnih in domačih tekmovanjih (Dokazilo o nagradi/-ah na mednarodnih in domačih tekmovanjih.)
4. Predstavitve na konferencah in simpozijih (Dokazilo o predstavitvah na konferencah in simpozijih)
5. Strokovna specializacija (Dokazilo o opravljeni strokovni specializaciji)
6. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).
7. Druga dokazila (dokazila o drugih relevantnih dosežkih)
8. Če želite uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom pri vpisu, morate oddati ustrezno vlogo in priloge.

NAČIN TOČKOVANJA za izbor v primeru omejitve vpisa na razpisu za vpis v program Biomedicina za študijsko leto 2022/2023 

POMEMBNO:

  • Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustezna dokazila prek portala eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma 15. 9. 2023, dokončno bo rok določil Programski svet na seji, ki bo predvidoma 24. 8. 2023.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za morebitno sofinanciranje šolnine morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku vseh visokošolskih študijskih programov (kopije diplomskih listin in kopije prilog k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela o zaključku študijskih programov 1. in 2. stopnje).

V primeru zaključenih predbolonjskih študijskih programov pa kopije listin o zaključku študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejete pred 11. 6. 2004, in v primeru zaključenega podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti tudi kopije listin za ta program. 

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

Biotehniška fakulteta UL: 17. maj 2023 ob 16. uri, Predavalnica prof. dr. Janeza Hribarja, Dekanat BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Medicinska fakulteta UL: 15. maj 2023 ob 15. uri, online (podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani MF)

Fakulteta za farmacijo UL: 18. maj 2023 ob 15:30, Predavalnica P3 - 2. nadstropje, Aškerčeva 7, Ljubljana

Veterinarska fakulteta UL: 10. maj 2023 ob 15. uri, Podiplomska predavalnica, Gerbičeva 60, Ljubljana