Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Datumi vpisov v študijsko leto 2021/2022

VPISI V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Vpisi v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina bodo potekali elektronsko preko informacijskega sistema VIS https://visulbm.uni-lj.si/. Obvestila in podrobna navodila za vpis bodo študenti in kandidati prejeli s članice, koordinatorice znanstvenega področja, na katerega so vpisani oz. se bodo vpisali.


VPIS V 1. LETNIK doktorskega študijskega programa Biomedicina:

Izbrani kandidati za vpis v 1. letnik bodo po elektronski pošti skupaj z dokumentacijo za vpis po seji Programskega sveta Biomedicina, ki bo predvidoma 26. 8. 2021, prejeli tudi uporabniška imena in gesla za vstop do informacijskega sistema.

 -vpis na znanstveno področje BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA, JAVNO ZDRAVJE, MEDICINA - KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA in NEVROZNANOST, ki jih koordinira Medicinska fakulteta, bo potekal elektronsko od 1. septembra 2021, do 10. septembra 2021.  Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za študij 3. stopnje na Medicinski fakulteti (ga. Stela Kuželj, 01/ 543 77 24, stela.kuzelj@mf.uni-lj.si), Vrazov trg 2, Ljubljana.

 - vpis na znanstvena področja FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA in LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA, ki jih koordinira Fakulteta za farmacijo, bo potekal na oddaljen način od ponedeljka, 13. septembra 2021 do petka, 24. septembra 2021. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Študentski referat Fakultete za farmacijo (g. Urban Jernejčič, 01/ 476 95 14, urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si).

 - vpis na znanstveno področje GENETIKA, ki ga koordinira Biotehniška fakultetabo potekal elektronsko do petka, 24. septembra 2021, v Referatu za doktorski študij Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za doktorski študij na Biotehniški fakulteti (mag. Vesna Ješe Janežič, 01/ 320 30 27, vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si).

 - vpis na znanstveno področje VETERINARSKA MEDICINA, ki ga koordinira Veterinarska fakulteta, bo potekal elektronsko od torka 14. 9. 2021 do torka 21. 9. 2021 v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti (Biljana Grubišič, 01/477 91 47, biljana.grubisic@vf.uni-lj.si), Gerbičeva ulica 60, Ljubljana.

 

 VPIS V VIŠJE LETNIKE doktorskega študijskega programa Biomedicina:

 - vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenih področij BIOKEMIJA in MOLEKULARNA BIOLOGIJA, MEDICINA – KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, NEVROZNANOST in JAVNO ZDRAVJE bo od 30. avgusta 2021, do 17. septembra 2021. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za podiplomski študij na Medicinski fakulteti (ga. Stela Kuželj, 01/ 543 77 24, stela.kuzelj@mf.uni-lj.si), Vrazov trg 2, Ljubljana.

 - vpis v vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenih področij znanstvenih področij FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA IN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA bo od ponedeljka, 30. avgusta do petka, 24. septembra 2021. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Študentski referat Fakultete za farmacijo (g. Urban Jernejčič, 01/ 476 95 14, urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si). 

- vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenih področij GENETIKA in MIKROBIOLOGIJA, ki ju koordinira Biotehniška fakulteta, bo do petka, 24. septembra 2021. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za doktorski študij Biotehniške fakultete (mag. Vesna Ješe Janežič, 01/ 320 30 27, vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 - vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenega področja VETERINARSKA MEDICINA, ki ga koordinira Veterinarska fakulteta, bo od petka 17. 09. 2021 do petka 24. 09. 2021 v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti (Biljana Grubišič, 01/ 477 91 47, biljana.grubisic@vf.uni-lj.si), Gerbičeva ulica 60, Ljubljana.


 POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT, od katerih doktorand opravi najmanj 20 KT iz obveznega temeljnega predmeta, 30 KT pa lahko pridobi z opravljenim individualno raziskovalnim delom.

 POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika (vsi izpiti) in so uspešno predstavili temo doktorske disertacije.

 POGOJI ZA VPIS V 4. LETNIK:

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

  
POGOJ ZA PONOVNI VPIS V LETNIK

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Pogoj za ponavljanje 3. letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika.