Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Programski svet in koordinatorji znanstvenih področij
Koordinatorji znanstvenih področij

Biokemija in molekularna biologija:
prof. dr. Vita DOLŽAN, tel.: 01 543-76-70
e-mail:   
namestnica: izr. prof. dr. Metka LENASSI, tel.: 01 543 7658
e-mail: metka.lenassi@mf.uni-lj.si 

Farmacija:
prof. dr. Mirjana GAŠPERLIN, tel.: 01 476-96-34
e-mail:   
namestnik: izr. prof. dr. Tomaž VOVK, tel: 01 476-95-50
e-mail:

Genetika:
prof. dr. Simon HORVAT, tel.: 01 320-39-17
e-mail:
namestnik: prof. dr. Jernej JAKŠE, tel.: 01 320-3280
e-mail:

Javno zdravje:
prof. dr. Lijana ZALETEL KRAGELJ, tel.: 01 543-75 -42
e-mail:
namestnica: prof. dr. Marija PETEK ŠTER
e-mail:

Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina:
doc. dr. Martina GOBEC, tel.: 01 476-96-36
e-mail: 
namestnik: izr. prof. dr. Saša ČUČNIK
e-mail:

Medicina – klinična usmeritev:
prof. dr. Matej PODBREGAR, tel.: 03 423-31-24 in 03 423-34-15
e-mail: namestnik: prof. dr. Maja OVSENIK, tel.: 01 522-43-74
e-mail: maja.ovsenik@mf.uni-lj.si
 

Medicina – temeljna usmeritev:
prof. dr. Rok ROMIH, tel.: 01 543-76-83
e-mail:
namestnik: prof. dr. Tadej BATTELINO, tel.: 01 522-92-26
e-mail:

Medicinska mikrobiologija:
prof. dr. Mario POLJAK, tel.: 01 543-74-53
e-mail:  
namestnik: prof. dr. Janez TOMAŽIČ, tel.: 01 522-81-17
e-mail:

Nevroznanost:
prof. dr. Marko ŽIVIN, tel.: 01 543-70-58
e-mail:
namestnik: doc. dr. Blaž KORITNIK, tel.: 01 552-15-01
e-mail:

Toksikologija:
prof. dr. Marija SOLLNER DOLENC, tel.: 01 476-95-72
e-mail:
namestnica: doc. dr. Veno KONONENKO, tel.: 01 3203 383
e-mail: 

Veterinarska medicina:
prof. dr. Robert FRANGEŽ, tel: 01 477-91-31
e-mail:
namestnica: prof. dr. Milka VRECL FAZARINC, tel: 01 477-91-18
e-mail:

 

 


 

Pristojnosti koordinatorja področja:

  • skrbi za redno izvajanje študijskega procesa,
  • skrbi za koordinacijo dela s študenti, mentorji in predavatelji,
  • zagotovi pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem procesu,
  • nadzoruje izpopolnjevanje in posodabljanje študijskih programov, tako da daje     
  • predloge senatu matične fakultete,
  • sopodpisuje predmetnike študentov,
  • sodeluje pri pripravi letnih poročil o izvajanju študijskega programa.