Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Programski svet in koordinatorji znanstvenih področij
Programski svet

Člani programskega sveta:

 • prof. dr. Borut Božič, UL FFA
 • prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, UL FFA
 • prof. dr. Vita Dolžan, UL MF
 • prof. dr. Igor Švab, UL MF
 • prof. dr. Robert Frangež, UL VF
 • prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc, UL VF
 • prof. dr. Peter Trontelj, UL BF
 • prof. dr. Marko Novinec, UL FKKT
 • prof. dr. Uroš Petrovič, IJS
 • prof. dr. Roman Jerala, KI
 • doc. dr. Špela Baebler, NIB
 • , predstavnik študentov

 

Pristojnosti programskega sveta:

 • zbere prijave in sprejme sklepe o izbiri kandidatov
 • seznam sprejetih kandidatov posreduje članicam, koordinatoricam znanstvenih področij
 • pripravlja in sprejema poročila o izvajanju študija,
 • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
 • sprejema delovni načrt doktorskega študija Biomedicina,
 • analizira učinkovitost izvajanja študija in predlaga ukrepe za izboljšave,
 • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
 • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pristojnosti,
 • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Biomedicina 

 

Sklep Senata UL o imenovanju Programskega sveta Biomedicina