Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Financiranje

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v skladu z uredbo Univerzi v Ljubljani dodelilo sredstva za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2019/2020 najkasneje do 15. aprila 2019. 

Več informacij o sofinanciranju doktorskih študijskih programov Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 bo znanih predvidoma v mesecu maju.
 

samo za študente s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija generacija - 2016 (začetek financiranja v študijskem letu 2016/2017)

V skladu s 3. členom pogodbe o sofinanciranju je univerza najkasneje 2. novembra 2018 preverjala redni vpis v višji letnik za študijsko leto 2018/2019. Študentom ni treba pošiljati potrdil o vpisu v višji letnik.

V primeru podaljšanja statusa študenta pošljite kopijo sklepa članice UL o podaljšanju statusa na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Ko boste izpolnili obveznosti iz 2. točke 3. člena pogodbe, izpolnite spodnje poročilo in ga pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti