Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Financiranje

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Sofinanciranje šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo v študijskem letu 2019/2020 omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje iz uredbe ter na Senatu UL sprejetih meril za sofinanciranje doktorskih študentov

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje. 

samo za študente s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija generacija - 2016 (začetek financiranja v študijskem letu 2016/2017)

V skladu s 3. členom pogodbe o sofinanciranju je univerza najkasneje 2. novembra 2018 preverjala redni vpis v višji letnik za študijsko leto 2018/2019. Študentom ni treba pošiljati potrdil o vpisu v višji letnik.

V primeru podaljšanja statusa študenta pošljite kopijo sklepa članice UL o podaljšanju statusa na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Ko boste izpolnili obveznosti iz 2. točke 3. člena pogodbe, izpolnite spodnje poročilo in ga pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti