Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

INFORMATIVNI DNEVI NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Arhitektura
22. 5. 2019 ob 18. uri v Vurnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana

Biomedicina
17. 4. 2019 ob 17.30 na dekanatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
15. 5. 2019 ob 15. uri v podiplomski predavalnici Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60, Ljubljana
23. 5. 2019 ob 15. uri v seminarju 2 Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana
11. 6. 2019 ob 14.30 v predavalnici P1 (pritličje) Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana

Bioznanosti
17. 4. 2019 ob 17.30 na dekanatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
29. 5. 2019 ob 15. uri v multimedijski dvorani Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana

Ekonomske in poslovne vede
12. 3. 2019 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119) Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

Elektrotehnika 
29. 5. 2019 ob 15. uri v multimedijski dvorani Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana

Grajeno okolje
6. 6. 2019 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana 

Humanistika in družboslovje
8. 5. 2019 ob 16. uri v predavalnici 21 Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
3. 6. 2019 ob 16. uri v predavalnici 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
7. 6. 2019 ob 13. uri v predavalnici 609 Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva 3, Ljubljana
20. 6. 2019 ob 16. uri v predavalnici 6 Fakultete za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana
26. 6. 2019 ob 13. uri v sobi 14 Akademije za glasbo, Gosposka ulica 8, Ljubljana

Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede
20. 6. 2019 in 5. 7. 2019  ob 17. uri na Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

Kemijske znanosti
5. 6. 2019 ob 15. uri v predavalnici 1 Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana

Kineziologija
4. 4. 2019 ob 16. uri v sejni sobi Inštituta za šport Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Matematika in fizika
smer Matematika:
29. 5. 2019 in 5. 6. 2019 ob 15. uri v predavalnici 2.02 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana
smer Fizika:
31. 5. 2019 ob 12. uri (lokacija bo objavljena na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko)

Pomorstvo in promet
7. 6. 2019 ob 17. uri v predavalnici 205 na Fakulteti za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož

Pravo
23. 5. 2019 na Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Računalništvo in informatika
3. 4. 2019 ob 16. uri na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana

Statistika
12. 3. 2019 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119) Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
17. 4. 2019 ob 17.30 na dekanatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
8. 5. 2019 ob 16. uri v predavalnici 21 Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
23. 5. 2019 ob 15. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
29. 5. 2019 in 5. 6. 2019 ob 15. uri v predavalnici 2.02 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana
29. 5. 2019 ob 15. uri v multimedijski dvorani Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana
3. 6. 2019 ob 16. uri v predavalnici 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana

Strojništvo
23. 5. 2019 ob 16. uri v II/3-B Fakultete za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje
14. 6. 2019 ob 15. uri na Naravoslovnotehniški fakulteti, Snežiška 5, Ljubljana

Teologija
15. 5. 2019 ob 16. uri na Teološki fakulteti, Poljanska cesta 4, Ljubljana

Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
6. 6. 2019 ob 17.30 na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana

Varstvo okolja
12. 3. 2019 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119) Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
17. 4. 2019 ob 17.30 na dekanatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
8. 5. 2019 ob 16. uri v predavalnici 21 Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
15. 5. 2019 ob 15. uri, podiplomska predavalnica Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60, Ljubljana
23. 5. 2019 ob 15. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
23. 5. 2019 na Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, Ljubljana
3. 6. 2019 ob 16. uri v predavalnici 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
5. 6. 2019 ob 15. uri v predavalnici 1 Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana
6. 6. 2019 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana 
7. 6. 2019 ob 17. uri v predavalnici 205 Fakultete za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož
10. 6. 2019 ob 13. uri v predavalnici 210 Naravoslovnotehniške fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana

Znanost in inženirstvo materialov
Študenti dobijo dodatne informacije o študiju v študentskem referatu Naravoslovnotehniške fakultete ()