Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravila in postopki na doktorskem študiju

 

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, z dne 28. 5. 2019, velja od 8. 6. 2019
Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, z dne 27. 6. 2017, velja od 14 .10. 2017 do 8. 6. 2019
Študijski red Univerze v Ljubljani - velja od 14 .10. 2017 

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja:
Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (velja od 18. 12. 2018 dalje)

 

Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012  

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (velja od študijskega leta 2017/18 do 18. 12. 2018)

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso.