Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Koristne informacije za študente UL
  8. Študentski svet

Razpis

 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019

Skupni del razpisa za vse študijske programe

Prijava preko portala eVŠ 

Besedilo razpisa po študijskih programih:

 

Število razpisanih mest in prijavni roki

Datumi informativnih dni 


Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019
(celotno besedilo razpisa)


Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis v doktorske študijske programe se izvede najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

 
Cenik-  šolnine za 3. stopnjo