Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z naslednjima članicama Univerze v Ljubljani:

 • Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana in
 • Fakulteto za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana.

Znanstvena področja:

 • Materiali
 • Metalurgija
 • Rudarstvo in geotehnologija

Več informacij na:
https://www.ntf.uni-lj.si/omm/studij/3-stopnja/znanost-in-inzenirstvo-materialov-dr/splosne-informacije/
Elektronska naslova: in

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • bolonjski študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
 • program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v študijske programe tretje stopnje se jim določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dotedanjega študijskega uspeha (60 %)
 • morebitne znanstvenoraziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje v praksi (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli večje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2021.

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete.