Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Arhiv

 • Mednaridna konferenca Applied Statistics , od 19 do 21. septembra 2016
 • ISCCRO’16 Conference
 • The World of Statistics
 •  Predavanja prof. Andersena - zaključeno
  V tednu od 16. do 20.5. 2016 bo v okviru doktorskega študija Statistika gostoval prof. Per Kragh Andersenz Univerze v Kobenhavnu na Danskem. V tem času bo imel 3 predavanja:
  -v sredo, 18.5.2016, bo v okviru izvedbe obveznega predmeta Sodobni statistični pristopi predavanje na temo "Survival analysis with counting processes". Predavanje bo od 17:15 do 19:45  na FDV, Kardeljeva ploščad 5, učilnica 21.
  - v četrtek, 19.5.2016, bo v okviru doktorskega programa Statistika (neobvezno, za zainteresirane) predavanje na temo "Recurrent events". Predavanje bo  od 10:30 do 12:30 na IBMI, Vrazov trg 2.
  -v četrtek, 19.5.2016, bo v okviru Biostatističnega seminarja izvedeno predavanje na temo "Measures of lost years of life". Predavanje bo ob 13-ih na IBMI, Vrazov trg 2.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2018/2019
Računalniško podprta statistika
Multivariatna analiza
Sodobni statistični pristopi
Metodologija statističnega raziskovanja

ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2017/2018
Metodologija statističnega raziskovanja
Linearna algebra za nematematike 
Multivariatna analiza
Odkrivanje znanj iz podatkov
Sodobni statistični pristopi
Računalniško podprta statistika
Nacionalni računi in transferji med generacijami

Študijsko leto 2016/2017

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2016/2017
Metodologija statističnega raziskovanja
Sodobni statistični pristopi
Multivariatna analiza
Analiza omrežij  

Študijsko leto 2015/2016

 Študijsko leto 2014/2015

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2014/2015

Urniki

 Študijsko leto 2013/2014

Način izvajanja

Urniki

 Študijsko leto 2012/2013

 Izvajanje predmetov

Urniki

 Študijsko leto 2011/2012

Izvajanje predmetov 

Urniki

 Študijsko leto 2010/2011

Izvajanje predmetov

Zimski semester

Letni semester

 Študijsko leto 2009/2010