Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

STATISTIKA
Ostale informacije

AKTUALNO

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Statistika, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Statistika, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali . Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.

Predvideni termini sej Programskega sveta Statistika v študijskem letu 2020/2021:
22. 10. 2020
17. 12. 2020
19. 2. 2021
10. 6. 2021
2. 9. 2021

 

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

 • Iva Golubić bo 16. 4. 2021 ob 13.00 preko aplikacije Teams zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Ohranjevalci na množici variančno-kovariančnih matrik (Preservers on the Set of Variance-Covariance Matrices).
  Mentor: izr. prof. dr. Janko Marovt (UM EPF)
  Povezava
   

DOGODKI

 • WEBINARJI EMOS 2021
  Serija brezplačnih webinarjev s področja uradne statistike bo na voljo tudi letos, razdeljena pa bo na pomladanski in jesenski del. Med obravnavanimi temami v pomladanskem delu so validacija podatkov (vključno s prikazom paketa 'validate' v R), strojno učenje, vizualizacija statističnih podatkov na zemljevidih, demografija (oblike družin) in kognitivno testiranje anketnih vprašalnikov. Za udeležbo je potrebna prijava na https://emos2020events.ec.unipi.it/emos-webinar-2021/.
   

Uporabne povezave