Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Ostale informacije

AKTUALNO

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Statistika, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Statistika, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali . Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.

Predvideni termini sej Programskega sveta Statistika v študijskem letu 2020/2021:
22. 10. 2020
17. 12. 2020
19. 2. 2021
10. 6. 2021
2. 9. 2021

 

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

 • Iva Golubić bo 16. 4. 2021 ob 13.00 preko aplikacije Teams zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Ohranjevalci na množici variančno-kovariančnih matrik (Preservers on the Set of Variance-Covariance Matrices).
  Mentor: izr. prof. dr. Janko Marovt (UM EPF)
  Povezava
   

DOGODKI

 • WEBINARJI EMOS 2021
  Serija brezplačnih webinarjev s področja uradne statistike bo na voljo tudi letos, razdeljena pa bo na pomladanski in jesenski del. Med obravnavanimi temami v pomladanskem delu so validacija podatkov (vključno s prikazom paketa 'validate' v R), strojno učenje, vizualizacija statističnih podatkov na zemljevidih, demografija (oblike družin) in kognitivno testiranje anketnih vprašalnikov. Za udeležbo je potrebna prijava na https://emos2020events.ec.unipi.it/emos-webinar-2021/.
   

Uporabne povezave