Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Ostale informacije

AKTUALNO

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Statistika, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Statistika, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali . Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.

Predvideni termini sej Programskega sveta Statistika v študijskem letu 2019/2020:
12. 12. 2019
27. 2. 2020
18. 6. 2020
3. 9. 2020

 

Konference, seminarji in drugi dogodki

Enotedenski tečaj CodaCourse’20
CoDaCourse'2020 je enotedenski tečaj analize mešanic (compositional data (CoDa) analysis), ki se bo odvil med 6. in 10. julijem 2020 na Univerzi v Gironi. Tečaj organizira raziskovalna skupina na Univerzi v Gironi, ki se ukvarja z analizo mešanic. Tečaj je uradno akreditiran s strani IAMG in združenja CoDa-Association. V tem letu pri tečaju sodelujeta ECAS (European Courses in Advanced Statistics) in SEIO (Spanish Society of Statistics and Operations Research).
Na tečaju predavajo člani raziskovalne skupine CoDa.
Več informacij

 

Uporabne povezave