Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Obvestila in aktualne informacije

Pomembno obvestilo

S študijskim letom 2022/2023 bomo za vso elektronsko komunikacijo s študenti uporabljali izključno uradni univerzitetni e-naslov, ki ga imajo študenti Univerze v Ljubljani. Na enak način bodo preko univerzitetnega e-naslova komunicirali tudi nosilci in izvajalci učnih enot. Univerzitetni e-poštni naslov je enak študentovemu uporabniškemu imenu za vstop v VIS (npr. ). Na ta naslov bomo študentom pošiljali tudi vsa elektronska obvestila, ki so jih doslej prejemali na svoje zasebne elektronske poštne naslove.

 

AKTUALNO

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Statistika, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Statistika, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali doktorski.studij@uni-lj.si.  Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.

Predvideni termini sej Programskega sveta Statistika v študijskem letu 2023/2024:

26. 10. 2023 
14. 12. 2023
15. 02. 2024
12. 06. 2024
05. 09. 2024

 

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

 • Andraž Matkovič (modul Psihološka statistika) bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Prispevek časovne informacije k izračunu možganske funkcije konektivnosti pri oceni njene povezave z medsebojnimi razlikami v vedenju.

  Datum: 23. 1. 2024
  Ura: 11:00
  Lokacija: predavalnica 302 na UL Filozofski fakulteti, Aškerčeva ccesta 2.
  Mentor: prof. dr. Grega Repovš
  Somentor: izr. prof. dr. Lovro Šubelj
   

DOGODKI 

Uporabne povezave