Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Ostale informacije

AKTUALNO

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Statistika, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Statistika, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali doktorski.studij@uni-lj.si. Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.

Predvideni termini sej Programskega sveta Statistika v študijskem letu 2021/2022:

21. 10. 2021 
16. 12. 2021
18. 2. 2022
10. 6. 2022
2. 9. 2022

 

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

  • Trenutno ni razpisanih zagovorov.

DOGODKI

  • WEBINARJI EMOS 2021
    Serija brezplačnih webinarjev s področja uradne statistike bo na voljo tudi letos, razdeljena pa bo na pomladanski in jesenski del. Med obravnavanimi temami v pomladanskem delu so validacija podatkov (vključno s prikazom paketa 'validate' v R), strojno učenje, vizualizacija statističnih podatkov na zemljevidih, demografija (oblike družin) in kognitivno testiranje anketnih vprašalnikov. Za udeležbo je potrebna prijava na https://emos2020events.ec.unipi.it/emos-webinar-2021/.
     

Uporabne povezave