Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Ostale informacije

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce  ZRC SAZU, Narodno vprašanje (podpodročje: družboslovna informatika in metodologija; migracijske študije), mentor dr. Jernej Mlekuž

Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike – Razpis ob 40-letnici Statističnega društva Slovenije, rok podaljšan do 1. 10. 2017


Konference in predavanja

Študentje in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo prvi neformalni ekonometrični seminar doslej pri nas: http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/reading-seminar.html. Šesti ekonometrični seminar bo potekal v sredo, 11.4. 2018 ob 19:00 v prostorih Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), Kardeljeva ploščad 17, s predavanjem oz. seminarjem red. prof. dr. Marka Pahorja, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, na temo analizevečnivojskih/multilevel modelov. Več informacij najdete na krovni spletni strani seminarja, navedeni zgoraj.

7th Annual Survival Analysis for Junior Researchers Conference (SAfJR) in Leiden, the Netherlands, 24-26 April, 2018

The 22nd Young Statisticians Meeting, Zagreb, Croatia, October 13 to 15, 2017

SDA Workshop 2017 (Symbolic Data Analysis), Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 12. do 14. junij 2017

Mednarodna konferenca Applied Statistics, 24. - 27. 9. 2017

Srečanje Mladi Statistiki 2016/ Young Statisticians Meeting 2016, ki bo od 4. do 6.11. 2016 - zaključeno

Uporabne povezave