Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Kontakti

Referati za podiplomski študij članic, odgovornih izvajalk modulov

 

Članica

Modul

Kontakt

Telefon

Biotehniška fakulteta,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana
 

Biostatistika

01 320 30 27

Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana


01 543 75 05
01 543 78 19

Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

Ekonomska in uradna statistika

01 589 26 17

Poslovna statistika

Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Družboslovna statistika

01 580 51 20

Fakulteta za elektrotehniko,
Tržaška cesta 25, Ljubljana

Tehniška statistika

+386 1 476 83 38

Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19, Ljubljana

Matematična statistika

01 476 65 15

Filozofska fakulteta,
Aškerčeva cesta 2, Ljubljana

Psihološka statistika

01 241 10 51

 

Služba za doktorski študij UL
(Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana)

Jelena Tomažin
E-pošta:

Ivana Babič
E-pošta: