Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Podatki o programu

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Program je ovrednoten po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki uporabljajo sistem ECTS.

Program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti in ga sestavlja sedem modulov:

  • Biostatistika
  • Družboslovna statistika
  • Matematična statistika
  • Ekonomska in uradna statistika
  • Poslovna statistika
  • Psihološka statistika
  • Tehniška statistika

Po priporočilih Evropskega združenja univerz je predvidena mednarodna izmenjava študentov in objava najmanj enega znanstvenega članka kot končni rezultat raziskovalnega dela. Poseben poudarek je namenjen ustreznemu odnosu med doktorandom in mentorjem. Študenti si lahko mentorje izbirajo med mednarodno priznanimi in uveljavljenimi strokovnjaki z različnih področij statistike ter v skladu s pravili UL in članice, koordinatorice modula.

Doktorski študij statistike je bistvenega pomena za usposabljanje ustreznih kadrov v vedi, ki je temelj raziskovanja v praktično vseh znanstvenih disciplinah. Hkrati se po pomoč k statistikom zatekajo tudi razne strokovne službe, od mnogih področij državne uprave do oddelkov za raziskave v podjetjih. Gre za edini doktorski program, ki izobražuje visoko usposobljene strokovnjake in raziskovalce s področja statistike v Sloveniji, ki so po končanem študiju sposobni kakovostne analize in interpretacije podatkov v raziskovalnem okolju, podjetjih in javnih ustanovah. Program je primerljiv s sorodnimi programi tujih univerz.

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2022/2023)

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2023/2024)