Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Pravila in obrazci
Pravila o organizaciji interdisciplinarnega doktorskega študija Statistika

Interdisciplinarni doktorski študij Statistika urejajo Pravila, s katerimi je določen način in organiziranje izvedbe doktorskega študijskega programa:

  1. Univerza objavi skupni razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, ki opredeljuje trajanje študija, vpisne pogoje, kraj izvajanja, način študija in število vpisnih mest za interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika.
  2. Univerza zbere prijave in jih preda Programskemu svetu.
  3. Kandidat pred vpisom izbere mentorja, modul in predmete.
  4. Vpis po pooblastilu rektorja UL izvede FMF, vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenih naslovov pa članice, izvajalke modulov.
  5. Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v študijski program podpišeta pogodbo o izobraževanju.
  6. Članica, izvajalka modula, v celoti organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa svojega modula.
  7. Postopek za prijavo ter oceno doktorskega dela vodi senat članice, izvajalke modula, na katerega je študent vpisan. Dispozicijo doktorske disertacije in mentorja potrdi Senat UL.
  8. Po uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije Univerza v Ljubljani izda diplomo. Podpišeta jo rektor in dekan fakultete, izvajalke modula. Na predlog članice, kjer je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, opravi rektor promocijo doktorja znanosti.