Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Obvezni predmeti

Vsi študenti morajo opraviti tri obvezne predmete. Za vse študente sta obvezna predmeta Sodobni statistični pristopi (10 KT) in Metodologija statističnega raziskovanja. Študent morajo v 2. letniku opraviti še enega izmed predmetov Izbrana poglavja iz ustreznega modula.

Obvezni predmet Sodobni statistični pristopi združuje najsodobnejše vsebine posameznih modulov. Pri tem predmetu študenti dve kreditni točki od desetih pridobijo z iskanjem rešitev kompleksnih statističnih problemov bodočih delodajalcev. V okviru predmeta študenti predstavijo seminarsko delo iz vsebine predvidenega doktorskega dela, ki ga pripravijo v soglasju z mentorjem.

Predmeti Izbrana poglavja iz so namenjeni delu na disertacijah študentov, obravnavi predlogov tem doktorskih disertacij, spremljanju njihovega dela na disertacijah ter izvajanju predavanj iz tem, ki jih bodo študenti potrebovali pri svojem raziskovalnem delu. V okviru predmeta študenti pripravijo in javno predstavijo dvajsetminutno predavanje na izbrano temo, dogovorjeno z nosilcem predmeta.

Seznam obveznih predmetov:

IME PREDMETA

NOSILEC

ECTS

(obvezen predmet za vse)

Aleš Žiberna

10

(obvezen predmet za vse)

Mihael Perman

5

(obvezen predmet za modul Biostatistika)

Maja Pohar Perme

15

(obvezen predmet za modul Družboslovna statistika)

Aleš Žiberna

15

(obvezen predmet za modul Ekonomska in uradna statistika)

Mojca Bavdaž

15

(obvezen predmet za modul Poslovna statistika)

Irena Ograjenšek

15

(obvezen predmet za modul Matematična statistika)

Jaka Smrekar

15

(obvezen predmet za modul Psihološka statistika)

Gregor Sočan

15

(obvezen predmet za modul Tehniška statistika)

Gregor Dolinar

15