Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Programski svet in koordinatorji modulov
Koordinatorji modulov

1.    , Nacionalni inštitut za biologijo, modul Biostatistika
2.    , Ekonomska fakulteta, modul Ekonomska in uradna statistika
3.    , Ekonomska fakulteta, modul Poslovna statistika
4.    , Fakulteta za družbene vede, modul Družboslovna statistika
5.   , Fakulteta za matematiko in fiziko, modul Matematična statistika
6.    , Filozofska fakulteta, modul Psihološka statistika
7.    , Fakulteta za elektrotehniko, modul Tehniška statistika


Pristojnosti koordinatorja modula:

  • skrbi za redno izvajanje študijskega procesa,
  • organizira pripravo urnikov,
  • skrbi za koordinacijo dela s študenti, mentorji in predavatelji,
  • v sodelovanju s članico (članicama), katere (katerih) predstavnik je, zagotavlja pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem programu,
  • skrbi za izpopolnjevanje in posodabljanje predmetov iz modula in daje predloge senatu članice.