Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Programski svet in koordinatorji modulov
Programski svet

Člani Programskega sveta Statistika, predstavniki članic, izvajalk študija:

 

Splošne pristojnosti Programskega sveta:

  • zbere prijave, sprejme sklepe o izbiri kandidatov in o njih obvesti posamezne članice izvajalke,
  • podaja poročila državnim in ostalim organom in institucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem,
  • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
  • usklajuje in sprejema delovni načrt doktorskega študija Statistika,
  • analizira učinkovitost izvajanja študijskega programa in predlaga ukrepe za izboljšave,
  • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
  • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
  • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru svojih pristojnosti,
  • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Statistika.  

Sklep Senata UL o imenovanju Programskega sveta