Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Možnosti zaposlitve

Ker primanjkuje tako visoko izobraženih kadrov s področja statistike, so možnosti za zaposlitev zelo široke. Bodoči doktorji znanosti se lahko zaposlijo na pedagoškem in raziskovalnem področju in bodo pomembni za obnovo in izboljšavo kadrov na slovenskih univerzah in drugih izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Ker rezultate razvoja statistike izkorišča praktično vsaka znanstvena disciplina, bodo doktorandi predstavljali nepogrešljiv del raziskovalnih skupin na najrazličnejših znanstvenih področjih in tako pomembno prispevali k izboljšanju kvalitete raziskovalnega dela v Sloveniji.

Doktorande statistike potrebujejo tudi razne strokovne službe, od mnogih področij državne uprave do razvojnih, analitskih in drugih oddelkov v podjetjih. Možne so tudi zaposlitve v drugih ustanovah, ki zaposlujejo najvišje izobražene strokovnjake in raziskovalce. Še posebej bodo doktorandi interdisciplinarnega doktorskega študija Statistika prispevali k višji ravni znanja v institucijah državne statistike (SURS, Banka Slovenije, IVZ, Ministrstvo za finance, AJPES, ZPIZ, ZRSZ) in pri njihovih uporabnikih (npr. UMAR - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, GZS - Gospodarska zbornica Slovenije, IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja).