Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Število razpisanih vpisnih mest in prijavni roki

 

Doktorski študijski program Število razpisnih mest za 1. letnik (skupaj za vse: državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce) Prijavni roki
    1. prijavni rok 2. prijavni rok - v primeru prostih mest 3. prijavni rok - v primeru prostih mest
Arhitektura 15 do 21. 8. 2020    
Biomedicina 180 do 14. 8. 2020 za državljane RS, članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva,
do 31. 5. 2020 za tujce izven EU (rok podaljšan na 9. 6. 2020)
   
Bioznanosti 75 do 21. 8. 2020    
Ekonomske in poslovne vede 20 do 24. 6. 2020    
Elektrotehnika 50 do 21. 8. 2020    
Grajeno okolje 30 do 28. 8. 2020;
v primeru prostih mest se razpis podaljša do 18. 9. 2020
   
Humanistika in družboslovje 228 do 10. 6. 2020 za državljane Slovenije, državljane EU in državljane izven EU  od 11. 6. 2020 do 21. 8. 2020 za državljane Slovenije in državljane EU  
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede 25 do 1. 9. 2020    
Kemijske znanosti 35 do 10. 9. 2020    
Kineziologija 12,
od tega 10 mest za državljane RS in članice EU
in 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tuje študente
do 1. 9. 2020    
Matematika in fizika 50 do 1. 6. 2020 (rok podaljšan na 9. 6. 2020) do 1. 9. 2020
datum odprtja prijavnega roka bo objavljen naknadno
od 23. 9. do 24. 9. 2020
Pomorstvo in promet 5 do 20. 8. 2020 od 4. 9. do 10. 9. 2020  
Pravo 41 do 21. 8. 2020    
Računalništvo in informatika 20 do 1. 6. 2020 (rok podaljšan na 9. 6. 2020)    
Statistika 20 do 21. 8. 2020 za državljane RS, članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva,
do 31. 5. 2020 za tujce izven EU (rok podaljšan na 9. 6. 2020)
   
Strojništvo 50,
od tega 45 mest skupaj za državljane RS in članic EU
ter 5 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce
do 1. 9. 2020    
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje 10 do 1. 9. 2020 od 24. 9. do 26. 9. 2020  
Teologija 20 do 28. 8. 2020 od 14. 9. do 19. 9. 2020  
Upravljanje in ekonomika javnega sektorja 20 do 20. 9. 2020    
Varstvo okolja 15 do 21. 8. 2020 za državljane RS, članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva,
do 31. 5. 2020 za tujce izven EU (rok podaljšan na 9. 6. 2020)
   
Znanost in inženirstvo materialov 15 do 1. 9. 2020 od 24. 9. do 26. 9. 2020  
SKUPAJ: 936