Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA

Kontakt:

Univerza v Ljubljani
Programski svet Varstvo okolja
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Članice:
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Spoštovani,

obveščam vas, da bodo javne predstavitve osnutkov dispozicij doktorskih disertacij v 1. letniku Interdisciplinarnega študijskega programa Varstvo okolja potekale 1. in 8. marca 2024 po spodnjem razporedu: 

petek, 1. marec 2024, od 14.00 dalje:

Mitja Eržen

Bruno Kovač

Zsuzsanna Viktoria Szegedi-Varga

Matjaž Mlinarič 

petek, 8. marec 2024, od 14.00 dalje:

Boštjan Tušar

Simona Biro

Aljoša Petek

Ana Marija Udovič

 Predstavitve bodo potekale v predavalnici 232 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2. nadstropje levo v stavbi na Aškerčevi 2, 1000 Ljubljana).

Za predstavitev s pomočjo .ppt je na voljo 15 minut. Po vsaki predstavitvi sledi razprava, v katero se poleg izvajalcev predmeta, mentorjev in somentorjev obvezno vključujejo tudi doktorski študenti. Seminarske predstavitve in razprave bodo potekale v slovenskem jeziku z izjemo predstavitev kolegice Zsuzsanne in kolega Bruna, ki bosta v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

 

 

Šolnina za celoten študijski program: 12.000,00 €
Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.000,00 €
2. letnik: 3.000,00 €
3. letnik: 3.000,00 €
4. letnik: 3.000,00 €Globalni razvoj po vsem svetu povečuje pritiske na okolje in spreminja družbene vrednote ter vedenje ljudi, spodbuja raziskave ogroženosti okolja in razvoj novih tehnologij. Slovenci pri varstvu okolja ne smemo zaostajati. Problemi varstva okolja so celostni, interdisciplinarni in združujejo naravoslovne, družboslovne, tehnične, medicinsko-higienske in druge vsebine. Okoljske probleme, ki jih pogosto povzročajo premalo premišljeni gospodarski ukrepi, opredelimo z naravoslovnim znanjem in rešujemo s tehničnimi ukrepi, ki so pogojeni z ekonomsko-pravnimi izhodišči in obremenjeni s socialnimi posledicami. Zato vidimo v integraciji različnih pristopov in znanj obet za uspešno urejanje problemov varstva okolja. Na mejnih področjih med posameznimi vedami praviloma nastajajo nova znanja in spoznanja ter nove tehnične rešitve.

Področje varstva okolja združuje znanja vseh področij znanosti od humanistike, tehnike, medicine, naravoslovja do biotehnike. Potrebo po kakovostnem in sodobnem doktorskem študijskem programu za pridobitev ustreznih interdisciplinarnih znanj z različnih področij znanstvenih ved, ki se razvijajo na članicah Univerze v Ljubljani, narekuje naraščanje perečih problemov varstva okolja in njihov vpliv na kakovost življenja. Zaradi dosedanjih dobrih izkušenj v razvoju interdisciplinarnega pristopa je tudi interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja organiziran na univerzitetni ravni. S tem je tudi omogočena povezava učiteljev in raziskovalcev posameznih ved z različnih članic UL v programu doktorskega študija Varstvo okolja.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na interdisciplinarnem raziskovalnem delu in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.

Doktorski študij varstva okolja na Univerzi v Ljubljani povezuje strokovnjake z različnih fakultet in oddelkov, številni izbirni predmeti pa ponujajo študentom širok nabor znanj o varstvu okolja. Doktorandi bodo poglobili svoje specialno znanje, hkrati pa se usposobili za skupinsko - interdisciplinarno delo pri urejanju najzahtevnejših problemov okolja.