Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Ostale informacije

Aktualne informacije Doktorske šole UL

Vabljeni na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2022, ki bo potekala pod naslovom Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev.

Kje: Ljubljana, Fakulteta za družbene vede UL (in preko zoom-a)
Kdaj: 27. junij – 1. julij 2022

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 želi oživiti prostor za izmenjavo mnenj, razpravo in kritični razmislek o sodobnih raziskavah, praksah, metodologijah in procesih za pravične, vključujoče in deliberativne tranzicije k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Tranzicije že potekajo in so neizogibne, naslovili pa bomo tistih nekaj področij, ki so še posebej izpostavljena: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje.

V veselje nam je, da nas bodo s svojo udeležbo počastili naslednji gostujoči predavateljice in predavatelji:
    • teoretičarka zelene države prof. Robyn Eckersley,
    • urbani kritični politični ekolog prof. Erik Swyngedouw,
    • profesor humane geografije in strokovnjak na področju okoljsko psiholoških vidikov energetskih tranzicij prof. Patrick Devine-Wright,
    • profesor mednarodnih odnosov in strokovnjak na področju politične ekologije energetskih tranzicij prof. Peter Newell,
    • socio–ekološka filozofinja in raziskovalka odrasti dr. Barbara Muraca,
    • raziskovalec s področij  postestraktivizma, postrazvoja in ontološkega dizajna dr. Arturo Escobar,
    • raziskovalka s področja kritične krožne ekonomije dr. Kersty Hobson,
    • raziskovalka tranzicij prehrambenih sistemov dr. Aniek Hebinck,
    • ekonomski zgodovinar in podnebni aktivist dr. Matthias Schmelzer,
    • profesorica politik urbanega transporta in participacije državljanov prof. Crystal Legacy,
    • svetovalka za gospodarsko politiko in strokovnjakinja kubanskih agrarnih odnosov dr. Gladys Hernández,
    • in drugi.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 je namenjena študentom, raziskovalcem, akademikom, uradnikom, civilni družbi, medijem ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo. Udeležba na poletni šoli je BREZPLAČNA!

Več o Mednarodni poletni šoli politične ekologije najdete v pripetem vabilu ter na spletni strani https://www.politicalecology-ljubljana.si/, kjer se lahko na dogodek tudi prijavite.

Rok za prijave:
- do 15. aprila 2022: magistrski in doktorski študentje, ki želite pridobiti kredite ECTS,
- do 15. maja 2022: vsi ostali udeleženci.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 poteka pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
 

Predvideni termini sej Programskega sveta Varstvo okolja v študijskem letu 2021/2022:

19. 10. 2021,
14. 12. 2021,
15. 2. 2022,
19. 4. 2022 
1. 6. 2022,
6. 9. 2022.

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Varstvo okolja, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Varstvo okolja, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali doktorski.studij@uni-lj.si. Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.