Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Ostale informacije

 AKTUALNO
Poletna šola pisanja in objavljanja znanstvenih del, ki jo organizira Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z  Evoltree in ValoFor, bo od 9. do 13. avgusta. Več informacij  

 

Predvideni termini sej Programskega sveta Varstvo okolja v študijskem letu 2020/2021:

20. 10. 2020
15. 12. 2020
23. 2. 2021
15. 6. 2021
7. 9. 2021

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Varstvo okolja, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Varstvo okolja, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali . Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.