Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Obvezni predmet

Za vse študente so obvezni predmeti Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo (10 KT) in Doktorska seminarja (skupaj 10 KT).

Metodološki predmet Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo je obvezen za vse. Kandidati spoznajo metode znanstveno raziskovalnega dela v različnih znanstvenih disciplinah tako pri bazičnih, kot pri aplikativnih raziskavah. Ob zaključku izdelajo in predstavijo zasnovo hipoteze svojega doktorskega dela.

 

Metodološki predmet

 

IME PREDMETA

NOSILEC/IZVAJALCI

KT

1.

Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

prof. dr. Mihael J. Toman
doc. dr. Maja Kajin
prof. dr. Mitja Brilly
doc. dr. Matej Butala
prof. dr. Valentina Hlebec
prof. dr. Olga Markič
prof. dr. Matjaž Mikoš
izr. prof. dr. Anja Podlesek
prof. dr. Jože Rakovec
izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

10