Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Temeljni predmeti

Kandidat skupaj z mentorjem in somentorjem dodatno izbere še dva temeljna predmeta v skupnem obsegu 20 KT. Glavni cilj temeljnih predmetov, ki so zasnovani interdisciplinarno, je pridobitev in osvojitev tistih znanj, ki jih kandidat potrebuje za izdelavo doktorske disertacije in jih še ni osvojil na 2. stopnji oz. dodiplomskem študiju.

 

IME PREDMETA

NOSILEC/IZVAJALCI

KT

1.

Ekologija z varstvom narave 

prof. dr. Mihael J. Toman
izr. prof. dr. Alenka Gaberščik
izr. prof. dr. Ivan Kos

10

2.

Ekonomika in pravo okoljskega managementa

prof. dr. Bogomir Kovač
izr. prof. dr. Senko Pličanič

10

3.

Kemija in tehnologija okolja

izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

10

4.

Krizni management

prof. dr. Vlado Dimovski
prof. dr. Marjan Malešič
izr. prof. dr. Iztok Prezelj

10

5.

Medicina v izrednih razmerah

prof. dr. Radko Komadina

10

6.

Okolje, zdravje in blagostanje

prof. dr. Ivan Eržen
izr. prof. dr. Jurij Prezelj
izr. prof. dr. Martin Dobeic
prof. dr. Matija Svetina
prof. dr. Marjan Bilban

10

7.

Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally
izr. prof. dr. Drago Kos

10

8.

Seizmologija in potresno inženirstvo

prof. dr. Andrej Gosar
izr. prof. dr. Matjaž Dolšek
izr. prof. dr. Peter Fajfar

10

9.

Tla in geologija okolja

prof. dr. Franc Lobnik
izr. prof. dr. Metka Suhadolc
prof. dr. Helena Grčman
prof. dr. Nina Zupančič
prof. dr. Andrej Šmuc

10

10.

Upravljanje s tveganji

doc. dr. Sabina Huč
izr. prof. dr. Mihael Perman

10

11.

Upravljanje z naravnimi in energijskimi viri

prof. dr. Sašo Medved
prof. dr. Andrej Bončina
prof. dr. Andrej Udovč

10

12.

Zrak, klima in vodeprof. dr. Matjaž Mikoš

prof. dr. Matjaž Mikoš
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
prof. dr. Mitja Brilly
prof. dr. Gregor Skok

10