Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis. 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis bo potekal v mesecu septembru na UL Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, datumi vpisov bodo objavljeni naknadno.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

Razpis za vpis v program Varstvo okolja v študijskem letu 2023/2024+

Pogoji za vpis+

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa+

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program+

Šolnina in cenik+