Naslov:
Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana
Spletna stran:
www.mf.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 543 77 00
Faks:
01 543 77 01

Medicinska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani. Razdeljena je na oddelek za dodiplomski in podiplomski študij ter na odsek za splošno medicino in odsek za dentalno medicino. Na obeh odsekih poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov. Pouk poteka na UL MF in v javnih zdravstvenih zavodih, ki imajo status učnih zavodov. Diplomanti pridobijo naziv doktor medicine in doktor dentalne medicine. UL MF izvaja podiplomske programe za pridobitev doktorata znanosti. Poleg tega fakulteta sodeluje pri dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih na drugih fakultetah in visokih šolah, članicah Univerze v Ljubljani. UL MF izvaja znanstveno-raziskovalno delo kot pogoj izobraževalnega dela ter znanstvenoraziskovalno delo skladno s programom Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sodeluje v domačih in tujih znanstvenih projektih. UL MF je vključena v programe mednarodnega sodelovanja medicinskih strok, kar predstavljajo strokovni vrh na področjih, ki jih pokrivajo njeni inštituti.