Ekonomska fakulteta

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Analiza doseganja okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) ciljev v podjetjih
2.Francoski jezik v poslovnem okolju
3.Italijanski jezik v poslovnem okolju
4.Italijanski jezik v poslovnem okolju 2
5.Krožno gospodarstvo
6.Nemški jezik v poslovnem okolju
7.Nemški jezik v poslovnem okolju 2
8.Simulacija pogajanj Sveta o proračunu EU 2021-2027


Fakulteta za arhitekturo

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Študijska ekskurzija
2.Uvod v strokovno terminologijo arhitekture in urbanizma


Fakulteta za družbene vede

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Človekove pravice v praksi – Akademija Amnesty
2.Delovanje na področju družboslovne informatike
3.Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov
4.Tutorstvo
5.Upravljanje družbenih medijev
6.Vodenje in voditeljstvo


Fakulteta za elektrotehniko

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Izdelava in programiranje mikrokrmilnika
2.Odprta koda v znanosti
3.Praktična izdelava prototipov elektronskih vezij


Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Projektno in izkustveno učenje 1
2.Projektno in izkustveno učenje 2
3.Študentsko tutorstvo UL FGG


Fakulteta za matematiko in fiziko

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Bridž
2.Prostovoljna učna pomoč


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Uporaba IT za študijske zadeve


Fakulteta za upravo

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Upravna svetovalnica


Pedagoška fakulteta

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Šport za zdrav način življenja


Pravna fakulteta

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Delovno-pravna klinika
2.Mednarodnopravna okoljska klinika
3.Pravna klinika: Pravna svetovalnica za begunce in tujce
4.Pravna klinika: Pravno varstvo okolja in trajnostnega razvoja
5.Pravna klinika: Pravo v športu
6.Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo
7.Tekmovanja v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov


Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Učni laboratorij v realnem okolju


Rektorat UL

Št.Potrjeni kreditno ovrednoteni programi
1.Raziskovanje v okviru programa ASEF (Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije)