Naslov:
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.fe.uni-lj.si/
E-mail 1:

E-mail 2:

Telefon:
01/476 84 11

Glavna dejavnost Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je izobraževanje elektrotehniških strokovnjakov. Fakulteta izvaja tri prvostopenjske programe (Elektrotehnika, Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije) ter magistrski in doktorski študij Elektrotehnika. Fakulteta ima razvito mrežo mednarodnih povezav in organizira znanstvena srečanja, omogoča udeležbo v mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih ter spodbuja mobilnost študentov in učiteljev. Diplomanti FE z znanjem, pridobljenim na fakulteti, gradijo in vodijo elektrotehniško industrijo v Sloveniji ali pa se s svojim znanjem in sposobnostmi uveljavljajo v tujini.