Glavna dejavnost Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je izobraževanje elektrotehniških strokovnjakov. Fakulteta izvaja tri prvostopenjske programe (Elektrotehnika, Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije) ter magistrski in doktorski študij Elektrotehnika. Fakulteta ima razvito mrežo mednarodnih povezav in organizira znanstvena srečanja, omogoča udeležbo v mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih ter spodbuja mobilnost študentov in učiteljev. Diplomanti FE z znanjem, pridobljenim na fakulteti, gradijo in vodijo elektrotehniško industrijo v Sloveniji ali pa se s svojim znanjem in sposobnostmi uveljavljajo v tujini.

Fakulteta za elektrotehniko

Kontakt

Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

Telefon: 01 476 84 11

E-naslov: tajnistvo@fe.uni-lj.si
E-naslov: dekanat@fe.uni-lj.si

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Bioznanosti

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Elektrotehnika

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Statistika

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Elektrotehnika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Multimedija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Elektrotehnika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Uporabna statistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120