Vrsta študijskega programa

Doktorski

Lastnost študijskega programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina povezuje znanja mnogo znanstvenih ved, ki jih družijo skupna prizadevanja za zagotavljanje zdravja in dviga kakovosti življenja. V tem interdisciplinarnem programu so združena vsa področja, ki so ključna za razumevanje in razvoj biomedicinskih znanosti v najširšem pomenu besede in ki imajo na posameznih fakultetah UL že dolgoletno tradicijo ter uspešen razvoj. Pri izvajanju programa sodelujejo tudi raziskovalci treh nacionalnih raziskovalnih inštitutov, ki s svojim strokovnim znanjem na posameznih področjih prispevajo k razvoju doktorandov v uspešne in ustvarjalne raziskovalce.

Osrednji poudarek doktorskega programa je na raziskovalnem delu študenta. Poleg raziskovalnega dela doktorand v okviru študija pridobi tudi potrebna teoretična znanja, z možnostjo izbire med obveznimi temeljnimi predmeti, izbirnimi teoretičnimi predmeti in izbirnimi individualno raziskovalnimi predmeti. Doktorand na začetku študija z izborom predmetov oblikuje svoj individualni program, ki ga potrdita mentor in koordinator znanstvenega področja. Študij temelji na sodelovanju z domačimi in tujimi vrhunskimi strokovnjaki z namenom doseganja najvišjih standardov odličnosti.

Program se po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16 uvršča v več kategorij 0988, 0888 in 0588, saj obravnava temeljno in aplikativno znanstveno delo na zelo različnih znanstvenih področjih, ki jih klasifikacija ne zajema pod nobeno skupno šifro, zato programa ni mogoče umestiti v eno samo kategorijo KLASIUS-P-16.

Več o predmetniku, pogojih za napredovanje, pogojih za dokončanje študija, mentorstvu ter programskem svetu in koordinatorjih znanstvenih področij najdete v posameznih zavihkih na vrhu strani.

Informativni dnevi

Informativni dnevi na različnih fakultetah članicah, izvajalkah doktorskega študijskega programa, potekajo na različne datume. Podrobnejše informacije študentje najdejo na njihovih spletnih straneh.

 • UL Biotehniška fakulteta: 16. maj 2024 ob 16. uri, predavalnica prof. dr. Janeza Hribarja, dekanat Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana,

 • UL Medicinska fakulteta: 9. maj 2024 ob 15. uri, po spletu (podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani Medicinske fakultete),

 • UL Fakulteta za farmacijo: 16. maj 2024 ob 15. uri, Predavalnica P3, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana,

 • UL Veterinarska fakulteta: 15. maj 2024 ob 15. uri, Podiplomska predavalnica, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.700 €
2. letnik: 4.700 €
3. letnik: 2.600 €
4. letnik: 2.600 €

Za celoten študijski program skupaj: 14.600 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Borut Božič, predsednik Programskega sveta Biomedicina

Kontakti

Referati za podiplomski študij na fakultetah članicah po področjih, ki jih koordinirajo:

 • UL Medicinska fakulteta (Vrazov trg 2, Ljubljana):
  Stela Kuželj (stela.kuzelj@mf.uni-lj.si, 01 543 77 24) in
  Katja Jeraj (katja.jeraj@mf.uni-lj.si, 01 543 78 02) 

  za znanstvena področja:
   
  • Biokemija in molekularna biologija,
  • Medicina – klinična usmeritev,
  • Medicina – temeljna usmeritev,
  • Medicinska mikrobiologija,
  • Nevroznanost,
  • Javno zdravje.

 • UL Fakulteta za farmacijo (Aškerčeva cesta 7, Ljubljana): Urban Jernejčič (urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si, 01 476 96 28)

  za znanstvena področja:
   
  • Farmacija,
  • Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina,
  • Toksikologija.

 • UL Veterinarska fakulteta (Gerbičeva ulica 60, Ljubljana): Biljana Grubišić (biljana.grubisic@vf.uni-lj.si, 01 477 91 47)

  za znanstveno področje:

  • Veterinarska medicina.

 • UL Biotehniška fakulteta (Jamnikarjeva 101, Ljubljana): mag. Vesna Ješe Janežič (vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si, 01 320 30 27)

  za znanstveno področje:
   
  • Genetika.

Univerzitetna služba za doktorski študij (Doktorska šola) UL (Kongresni trg 12, Ljubljana): Jelena Mikloš Tomažin, Ana Lambić:
doktorski.studij@uni-lj.si

VIS, Študentski informacijski sistem