Vprašanje 1: Ali je sofinanciranje mogoče tudi v primeru, da sodelujem na projektu, ki je financiran s strani ARRS?

Ne, če pri projektu sodelujete kot mladi raziskovalec oziroma je iz tega projekta (so)financiran vaš doktorski študij.

Vprašanje 2: Vključen(a) sem v izmenjavo po programu Erasmus. Ali lahko kandidiram na javnem razpisu?

V kolikor ste na Erasmus izmenjavi v tujini in ste prejeli le finančno pomoč za plačilo življenjskih stroškov v državi, kjer ste na izmenjavi, lahko kandidirate. V kolikor pa ste tuj državljan na doktorskem študiju v okviru UL in ste vključeni v katerega od Erasmus Mundus programov in iz tega naslova že prejemate štipendijo, bi to pomenilo dvojno financiranje doktorskega študija.

Vprašanje 3: Kdaj se morajo prejemniki Zoisovih, občinskih štipendij,… odreči štipendiji?

Pred prijavo na javni razpis ali pred podpisom pogodbe o sofinanciranju?
Prejemniki štipendij se morajo štipendiji odreči najkasneje pred podpisom pogodbe, pri čemer morajo že prejeta sredstva vrniti. Glede postopka vračila sredstev se dogovorijo s svojim štipenditorjem.

Vprašanje 4: Ali se spodnji javni razpisi in inovativna shema izključujejo?

a) Javni razpis MVZT za razvoj kadrov v podjetjih: http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/razpisi/razvojni_oddelki/JR_Krepitev_razvojnih_oddelkov.pdf. JR za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih ter JR Inovativna shema se izključujeta.

b) Javni razpisi Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-stipendij-za-studij-slovenskih-drzavljanov-v-tujini-za-leto-2012-128-jr/ . Javna razpisa se izključujeta.

c) http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendiranje-oz-sofinanciranje-raziskovalnega-sodelovanja-slovenskih-doktorskih-studentov-v-tuji/
Javna razpisa se ne izključujeta, v kolikor upravičenec ne bo uveljavljal stroškov, za katere bo sredstva že pridobil po tem razpisu.

d) http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/sofinanciranje-sodelovanja-mladih-raziskovalnih-skupin-in-posameznikov-na-tekmovanjih-v-tujini-v-let/
Javna razpisa se ne izključujeta, v kolikor upravičenec ne bo uveljavljal stroškov, za katere bo sredstva že pridobil po tem razpisu.